Bilder fra jakt 1999 samt nye bilder 2011 og 2012 .